12345
Νικόλαος Ραΐσης, 1909 από Αποίκια  #3573.
1) Μαρία του Νικολάου Ραΐση, 1937
 #888.
1) Ιωάννης Πολέμης του Δημητρίου, 1966
 #48.
2) Σπύρος Ραΐσης του Νικολάου, 1941
 #3574.
1) Ευαγγελία του Σπύρου Ραΐση,
 #5089.
1) Κωνσταντίνος Πολέμης του Δημητρίου,
 #5091.
2) Νίκος Ραΐσης του Σπύρου,
 #5090.

Η Ερανική Επιτροπή της Αμαξιτής Οδού Στενιών. Ετος 1953.