Πατέρας:   
Χαράλαμπος Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1934  #709.
Μητέρα:   
Μαρούσα του Δέδε από Πειραιά,  #708.

1234
Σέβη του Χαράλαμπου Φαλαγκά,  #5646.
1) Δανάη,
 #5647.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Φαλαγκάς του Ιωάννη,

 

3435

Μαρουλιώ του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1876

 

3439

Ιωάννης Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1900

 

706

Γάσπαρης Πολέμης του Αντωνίου, 1875

 

694

Μαρουσα του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού,

699

Αννεζούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1907

700

Χαράλαμπος Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1934

709

Δέδες,

707

Γάσπαρης Πολέμης του Αντωνίου, 1875

 

694

Μαρουσα του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού,

699

Σεβαστή του Γάσπαρη Πολέμη,

701

Μαρούσα του Δέδε από Πειραιά,

708