Πατέρας:   
Ιωάννης Βασιλάκης του Νικολάου,  #2436.
Μητέρα:   
Δήμητρα (Τούλα) του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1952  #2434.

1234
Νίκος Βασιλάκης του Γιάννη,  #4893.

σύζ.: Βασιλική (Βανια) Βλάχου,  #5359.

1) Γιάννης Βασιλάκης του Νικολάου, 2014
 #5360.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Βασιλάκης του Ιωάννη,

3565

Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1882

3547

Διαμάντη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1882

3551

Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,

3553

Ιωάννης Βασιλάκης του Νικολάου,

2436

Δημήτριος Τζουμέζης του Θεοδοσίου, 1878 (+1953)

1268

Μαριγούλα του Λεωνίδα Πολέμη, 1885

1242

Θεοδόσιος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1907

2429

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1887

2273

Μαριώ του Νικολάου Φαλαγκά, 1891

2730

Ειρήνη του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1920

2432

Δήμητρα (Τούλα) του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1952

2434