Πατέρας:   
Κλεάνθης Μαυρόπουλος, από Πόλη  #4395.
Μητέρα:   
 Πολυξένη του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1873  #4381.

1234
Αννα του Κλεάνθη Μαυροπούλου,  #4399.

σύζ.: Μιχάλης Νούσης,  #4402.

1) - Νούσης του Μιχάλη,
 #4403.
2) - Νούσης του Μιχάλη,
 #4404.
3) - Νούσης του Μιχάλη,
 #4405.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Κλεάνθης Μαυρόπουλος,

4395

Ιωάννης Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1793

4377

Ζόννου, 1806

4378

Μιχαήλ Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1840

4096

Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1806

4060

Ειρήνη, 1816

4080

Φραέσκα του Βασιλείου Κουτσούκου, 1846

4083

Πολυξένη του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1873

 

4381