Πατέρας:   
Βασίλειος Κέτσης του Ιωάννη,  #3874.
Μητέρα:   
Ανδριάνα, 1813  #2880.

1234
Ασπασία του Βασιλείου Κέτση, 1845  #3860.

σύζ.: Μιχαήλ Μπέης του Ανδρέα, 1838  #3855.

1) Ανδρέας Μπέης του Μιχαήλ, 1868
 #3861.

σύζ.: Λασκαρώ Ραΐση, Ρουμανία  #3865.

1) Μιχαλιός Μπέης του Ανδρέα, 1914 γεν. Ρουμανία
 #3866.
2) - Μπέης του Ανδρέα, (+ )
 #3867.
3) - Μπέης του Ανδρέα, (+ )
 #3868.
2) Ανδριάνα του Μιχαήλ Μπέη, 1872
 #3862.

σύζ.(1899): Αντώνιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1868 (Ντώνος)  #3869.

1) Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1899
 #3649.

σύζ.: Αττική του Γεωργίου Τατάκη,  #3639.

1) Ανδριάνα του Νικολάου Φαλαγκά,
 #4653.

σύζ.: Ζαννής Καμπάνης,  #4655.

2) Μαντούλα του Νικολάου Φαλαγκά,
 #4654.

σύζ.: Αλέξανδρος Πιάγκος του Μιχαήλ,  #4656.

3) Ασπασία του Νικολάου Φαλαγκά, 1935
 #2797.

σύζ.:

 

Ανδρέας Κουτσούκος του Βασιλείου, 1927  #2794.

2) Μιχαήλ Φαλαγκάς του Αντωνίου, άγαμος
 #4651.
3) Ιωάννης Φαλαγκάς του Αντωνίου, (+ )
 #4652.
3) Στάυρος Μπέης του Μιχαήλ, 1877
 #2779.
4) Ιωάννης Μπέης του Μιχαήλ, 1878 (Κλαιειδέρνεται)
 #2371.

σύζ.(1916 χ.α.): Αννεζιώ του Ιωάννη Βαλμά, 1879  #2365. Πατ. #2258.

5) Βασίλειος Μπέης του Μιχαήλ, (+ )
 #3863.
6) Στέφανος Μπέης του Μιχαήλ,
 #3864.
7) Σταύρος Μπέης του Μιχαήλ, 1885
 #3695.

σύζ.(1920): Μαριώ (Μαρουλιώ) του Σταμάτη Κουτσούκου,  #3870. Πατ. #2780.

σύζ.(1926):

 

Πετρωνία του Γεωργίου Κουρτέση, 1887  #3690.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Κέτσης,

3873

Βασίλειος Κέτσης του Ιωάννη,

3874

Ανδριάνα, 1813

2880