Πατέρας:   
Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1842  #3663.
Μητέρα:   
Ανθή του Αντωνίου Διαπούλη, Υψηλού  #3669.

1234
Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου,  #3670.

σύζ.: Φλουρού,  #3671.

1) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου,
 #3672.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,

3468

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1815

3661

Ανδρέας Σύμπουρας του Γιαννούλη, 1790

4491

Ειρήνη του Ανδρέα Σύμπουρα, 1823

3662

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1842

3663

Ανθή του Αντωνίου Διαπούλη,

3669