Πατέρας:   
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1793  #1629.

1234
Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1827  #3594.

σύζ.: Ευαγγέλα του Νικολάου Πολίτου, 1833  #3589.

1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1848 (+1853)
 #3590.
2) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1855
 #3595.
3) Αννέζα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1857
 #3596.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,

5

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1793

1629