Πατέρας:   
Δημήτριος Γαλανός του Στεφάνου, 1939  #2440.
Μητέρα:   
Αντωνία του Αντωνίου Τζουμέζη, 1949  #2438.

1234
Έλενα του Δημητρίου Γαλανού, 1969  #2454.

σύζ.: Κωνσταντίνος Κριεζής του Αντωνίου,  #2455.

1) Αντώνης Κριεζής του Κωνσταντίνου,
 #5365.
2) Δημήτρης Κριεζής του Κωνσταντίνου,
 #5366.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Στέφανος Γαλανός του Νικολάου και της Αικατερίνης, 1896

2810

Αντρείκος Χαρχαρός του Δημητρίου, 1862

2657

Ευτυχία του Δημητρίου Βαλμά, 1872

2654

Αννεζιώ του Αντρείκου Χαρχαρού, 1897

1388

Δημήτριος Γαλανός του Στεφάνου, 1939

2440

Δημήτριος Τζουμέζης του Θεοδοσίου, 1878 (+1953)

1268

Μαριγούλα του Λεωνίδα Πολέμη, 1885

1242

Αντώνης Τζουμέζης του Δημητρίου, 1910 (+1950)

 

2430

Πέτρος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1881

3621

Ελένη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1880

3609

Ευαγγελία του Πέτρου Κουρτέση, 1924

2437

Αντωνία του Αντωνίου Τζουμέζη, 1949

2438