Πατέρας:   
Δημήτριος Πολέμης του Λεωνίδα, 1887  #1244.
Μητέρα:   
Εύχαρις,  #1281.

1234
Λεωνίδας Πολέμης του Δημητρίου, (+1985) ήλθε από την Ρουμανία.  #1283.

σύζ.: Καλλιόπη του Λεωνίδα Λιβανού,  #1284.

1) Μερόπη του Λεωνίδα Πολέμη,
 #1285.

σύζ.: Ιάκωβος Στρατής του Μιχαήλ,  #1287.

1) Καλλιόπη του Ιακώβου Στρατή,
 #1288.
2) Φλώρα του Ιακώβου Στρατή,
 #1289.
2) Εύχαρις του Λεωνίδα Πολέμη, ΗΠΑ
 #1286.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Πολέμης του Δημητρίου, 1805

1196

Μαρία του Γιαννούλη Μάνεση, 1815

1200

Λεωνίδας Πολέμης του Νικολάου, 1851

1206

Νικόλαος Κουτσούκος του Μιχαήλ, 1829

1663

Ασημίνα του Γιαννούλη Μάνεση, 1833

1644

Μόσχα του Νικολάου Κουτσούκου, 1856

1238

Δημήτριος Πολέμης του Λεωνίδα, 1887

1244

Εύχαρις,

1281