Πατέρας:   
 Λεονάρδος Δαγιάσης του Αντωνίου, 1895  #825.
Μητέρα:   
 Μαρία του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1913  #829.

1234
Ασημίνα του Λεονάρδου Δαγιάση, 1935  #830.

σύζ.:

 

Ζαχαρίας Λιβανός,  #832.


Tης Θεοτόκου το 1955, καΐκι με Στενιώτες προς τη νησίδα Θεοτόκο 17 Στενιώτες στη Αγία Γενέθλια της Μίνας Δαγιάση (Ιούνιος 1955) Ο Κουρτέσης Ευάγγελος του Γεωργίου και Πολέμη Ειρήνη (Καρήνη) του Κωνσταντίνου


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Δαγιάσης του Ματθαίου,

812

Αννέζα,

813

Αντώνης Δαγιάσης του Λεονάρδου,

815

Αντώνιος Κυρτάτας του Νικολάου, 1841

1627

Λασκαρού του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1839

1621

Πετρωνία του Αντωνίου Κυρτάτα, 1869

824

Λεονάρδος Δαγιάσης του Αντωνίου, 1895

 

825

Γιαννούλης (Γιαλαροί) Πολέμης του Λεονάρδου, 1833

1035

Ειρήνη του Κ. Μπάλση, 1835

1094

Κωνσταντίνος Πολέμης του Γιαννούλη, 1869

 

1095

Ιωάννης Δούλμπερης του Δημητρίου, 1848

2256

Ανδριάνα του Νικολάου Κουτσούκου, 1854

2251

Ασημιώ του Ιωάννη Δουλμπέρη, 1874

 

1103

Μαρία του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1913

 

829