Πατέρας:   
Αντώνιος Σταμάτης του Νικολάου, 1916  #715.
Μητέρα:   
 Μαριγούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1916  #704.

1234
Νικόλαος Σταμάτης του Αντωνίου, 1945  #716.

σύζ.: Μαρία του Νικολάου Ζέρβα, 1949 από Μαρμάρι  #814.

1) Αντώνιος Σταμάτης του Νικολάου, 1973
 #6178.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Σταμάτης,

6136

Ευανθία,

6137

Αντώνιος Σταμάτης του Νικολάου, 1916

715

Αντώνιος Πολέμης του Νικολάου, 1848

683

Ανέζα του Γάσπαρη Μπίστη, 1850

693

Γάσπαρης Πολέμης του Αντωνίου, 1875

 

694

Ιωάννης Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1831

 

4661

Σεβαστή Καμπάνη, 1838

4663

Μαρουσα του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού,

699

Μαριγούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1916

 

704