Πατέρας:   
Θεόδωρος Βολτής του Λεονάρδου,  #4513.

1234
Λεονάρδος Βολτής του Θεοδώρου,  #4535.
1) Μιχαήλ Βολτής του Λεονάρδου, 1846
 #4552.

σύζ.: Μαρία του Νικολάου Μπάλση,  #4553. Πατ. #4554.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Βολτής,

4511

Θεόδωρος Βολτής του Λεονάρδου,

4513