Πατέρας:   
Λεονάρδος Βολτής του Δημητρίου, 1774  #4514.

1234
Δημήτριος Βολτής του Λεονάρδου,  #4516.

σύζ.: Μαρία, 1803  #4517.

1) Μαρούλα του Δημητρίου Βολτή, 1830
 #4518.

σύζ.: Νικόλαος Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1827  #4523.

1) Δημήτριος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1852
 #4647.
2) Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1855
 #4648.
3) Φρατζέσκα του Νικολάου Φαλαγκά, 1859
 #4649.
4) Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1862
 #4650.
5) Αντώνιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1868 (Ντώνος)
 #3869.

σύζ.(1899): Ανδριάνα του Μιχαήλ Μπέη, 1872  #3862.

1) Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1899
 #3649.

σύζ.: Αττική του Γεωργίου Τατάκη,  #3639.

2) Μιχαήλ Φαλαγκάς του Αντωνίου, άγαμος
 #4651.
3) Ιωάννης Φαλαγκάς του Αντωνίου, (+ )
 #4652.
6) Μανιώ του Νικολάου Φαλαγκά, 1872
 #4075.

σύζ.(1891):

 

Γεώργιος Κουτσούκος του Γιαννούλη, 1862 (+1952)  #4072.

1) 
 Μαρούλα του Γεωργίου Κουτσούκου,
 #909.

σύζ.:

 

Λεωνίδας Πολέμης του Αντωνίου, 1885  #697.

2) Αννέζα του Δημητρίου Βολτή, 1836
 #4519.

σύζ.: Νικόλαος Μπατής,  #4524.

1) Ανδρέας Μπατής του Νικολάου, 1861
 #4525.
3) Γεώργιος Βολτής του Δημητρίου, 1838
 #4520.
4) Λεονάρδος Βολτής του Δημητρίου, 1844
 #4521.
1) Δημήτριος Βολτής του Λεονάρδου, 1874
 #4526.
5) Μιχαήλ Βολτής του Δημητρίου, 1846
 #4522.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Βολτής,

4511

Δημήτριος Βολτής του Λεονάρδου,

4512

Λεονάρδος Βολτής του Δημητρίου, 1774

4514