Πατέρας:   
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1793  #1629.

1234
Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1833  #3186.

σύζ.(1860): Αθηνά του Δημητρίου Κέτση, 1839  #3176.

1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1862
 #3597.
2) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1863 (+1872)
 #3598.
3) Μαρουλιώ του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1866
 #3599.
4) Ορσα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1868
 #3600.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,

5

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1793

1629