Πατέρας:   
 Ιωάννης Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1900  #706.
Μητέρα:   
Αννεζούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1907 από Λάμυρα  #700.

1234
Γεώργιος Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1931, 15 Σεπ.  #2635.

σύζ.:

 

Ελένη του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά,  #2636.

1) Ιωάννης Φαλαγκάς του Γεωργίου,
 #2637.
2) Αργυρώ του Γεωργίου Φαλαγκά,
 #785.

σύζ.: Θεοδόσης Φαλαγγάς του Σταματίου,  #450. Πατ. #446.


Ιδρυτικά Μέλη Συνδέσμου Στενιωτών ΣΤΕΝΙΩΤΙΚΑ Βιβλία Γεωργίου Φαλαγκά Η πρώτη εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου (άνοιξη του 1984)

Τα Στενιώτικα

Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1835

3416

Μαργαταρώ Σύμπουρα, 1837

3433

Γεώργιος Φαλαγκάς του Ιωάννη,

 

3435

Αντώνιος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου, 1841

4570

Ανδριάνα του Περάκη Σέλα ή Σιγάλα, 1842

4572

Μαρουλιώ του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1876

 

3439

Ιωάννης Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1900

 

706

Αντώνιος Πολέμης του Νικολάου, 1848

683

Ανέζα του Γάσπαρη Μπίστη, 1850

693

Γάσπαρης Πολέμης του Αντωνίου, 1875

 

694

Ιωάννης Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1831

 

4661

Σεβαστή Καμπάνη, 1838

4663

Μαρουσα του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού,

699

Αννεζούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1907

700