1234
Γεώργιος Λογοθέτης, 1902 από Λάμυρα  #2046.

σύζ.(1939 χ.α.):

 

Φωτεινή (Φωφώ) του Σωκράτη Πασχάλη, 1912  #149.


Παρέα στις σκάλες του σπιτιού του Χρήστου Σαρρή σε κάποια γιορτή