Πατέρας:   
Μιχάλης Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1876 (Χαχαλής)  #1961.
Μητέρα:   
Αννίκα του Αθανασίου Διαβατίδη, 1879  #1991.

1234
Αθανάσιος Φαλαγκάς του Μιχαήλ, 1908  #2008.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Θεοδόσιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1808

1927

Ζάννα του Γιαννούλη Βροντίση, 1818

1928

Γιαννούλης Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1844

1931

Δημήτριος Σύμπουρας του Ανδρέα, 1808

2340

Μαργάτα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1818

2341

Μόσχα του Δημητρίου Σύμπουρα, 1850

1959

Μιχάλης Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1876

1961

Αθανάσιος Διαβατίδης,

6388

Αννίκα του Αθανασίου Διαβατίδη, 1879

1991