Πατέρας:   
Λεωνίδας (Λεονάρδος) Μπεγλέρης του Σταματίου, 1881 (Μπαμπίλιας)  #1155.
Μητέρα:   
Ουρανία του Γεωργίου Γιαλούρη,  #1154.

1234
Δημήτριος Μπεγλέρης του Λεωνίδα, 1914  #1818.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Μπεγλέρης του Δημητρίου, 1818

3734

Μαρία του Νικολάου Κυρτάτα, 1828

3730

Σταμάτιος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1853

3905

Νικόλαος Ζιώτης του Δημητρίου, 1833

3545

Μαρουλιώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1843

3542

Ερηνιώ του Νικολάου Ζιώτη, 1859

3910

Λεωνίδας (Λεονάρδος) Μπεγλέρης του Σταματίου, 1881

1155

Γεώργιος Γιαλούρης του Γ.,

1153

Γιαννούλης (Γιαλαροί) Πολέμης του Λεονάρδου, 1833

1035

Ειρήνη του Κ. Μπάλση, 1835

1094

Μαρουλιώ του Γιαννούλη Πολέμη, 1863

1098

Ουρανία του Γεωργίου Γιαλούρη,

1154