Πατέρας:   
Κωνσταντίνος Πολέμης του Δημητρίου, 1939  #1113.
Μητέρα:   
Ευαγγελία (Λίλα) του Νικολάου Σύμπουρα, 1949  #1114.

1234
Δημήτριος Πολέμης του Κωνσταντίνου,  #1115.

σύζ.: Ευαγγελία του Σπύρου Ραΐση,  #5089.

1) Κωνσταντίνος Πολέμης του Δημητρίου,
 #5091.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Κωνσταντίνος Πολέμης του Γιαννούλη, 1869

 

1095

Ασημιώ του Ιωάννη Δουλμπέρη, 1874

 

1103

Δημήτρης Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1898

 

1105

Λεονάρδος Ρούσσος του Δημητρίου και της Μαρίας, 1878

5054

Μαργαρίτα Ζαννάκη, 1878

5055

Μαρίκα του Λεονάρδου Ρούσσου, 1908

1112

Κωνσταντίνος Πολέμης του Δημητρίου, 1939

1113

Γεώργιος (Ρετζίνης) Σύμπουρας του Νικολάου, 1883

1925

Άννα του Μιχαήλ Καμπάνη, 1894

1926

Νικόλαος Σύμπουρας του Γεωργίου, 1925 (+2018)

1919

Νικόλαος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1901

1902

Ανδριάνα του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1905

1900

Άννα του Νικολάου Μπουλμέτη, 1930

1915

Ευαγγελία (Λίλα) του Νικολάου Σύμπουρα, 1949

1114