Πατέρας:   
Δημήτριος Κυρτάτας του Αθανασίου και της Σοφίας, 1878 από Άρνη  #4966.
Μητέρα:   
Αναστασία του Σπύρου Πολίτη, 1883  #4967.

1234
Αρχοντή του Δημητρίου Κυρτάτα, 1911  #4968.

σύζ.(1932): Γεώργιος Γκιώνης του Κωνσταντίνου και Μαριγώς, 1902 από Άρνη  #4974.

1) Κωνσταντίνος Γκιώνης του Γεωργίου, 1933
 #6109.
2) Δημήτριος Γκιώνης του Γεωργίου, 1936
 #4975.
3) Αθηνά του Γεωργίου Γκιώνη, 1936
 #6110.
4) Αναστάσιος Γκιώνης του Γεωργίου, 1949 εις Πειραιά
 #6111.
5) Ιωάννης Γκιώνης του Γεωργίου, 1949 εις Πειραιά
 #6112.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Δημήτριος Κυρτάτας του Αθανασίου και της Σοφίας, 1878

4966

Αναστασία του Σπύρου Πολίτη, 1883

4967