Πατέρας:   
Αντώνης Κέτσης του Αλεξάνδρου, 1904 (+1989)  #4115.
Μητέρα:   
Αγγελική Καραβίτη,  #4124.

1234
Δημήτριος Κέτσης του Αντώνη,  #4125.

σύζ.: Αννα,  #4130.

1) Αγγελική του Δημητρίου Κέτση,
 #4131.
2) Αντωνία του Δημητρίου Κέτση,
 #4132.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Κέτσης ή Λέκκας του Αλεξάνδρου, 1818

3117

Ειρήνη του Αντωνίου Χαλά, 1822

3114

Αλέξανδρος Κέτσης του Μιχαήλ, 1837

3482

Δεσποινιώ του Μιχαήλ Σκανδάλη,

4111

Αντώνης Κέτσης του Αλεξάνδρου, 1904 (+1989)

4115

Αγγελική Καραβίτη,

4124