Πατέρας:   
Ανδρέας Μπέης του Μιχαήλ, 1868  #3861.
Μητέρα:   
Λασκαρώ Ραΐση, Ρουμανία  #3865.

1234
Μιχαλιός Μπέης του Ανδρέα, 1914 γεν. Ρουμανία  #3866.

Επιγραφή στην Αγία Φωτεινή


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ανδρέας Μπέης ή Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1813

3853

Ασημίνα του Ιωάννη Δουλμπέρη, 1817

3854

Μιχαήλ Μπέης του Ανδρέα, 1838

3855

Βασίλειος Κέτσης του Ιωάννη,

3874

Ανδριάνα, 1813

2880

Ασπασία του Βασιλείου Κέτση, 1845

3860

Ανδρέας Μπέης του Μιχαήλ, 1868

3861

Λασκαρώ Ραΐση,

3865