Πατέρας:   
Αντρίκος Χαζάπης του Νικολάου, 1907  #329.
Μητέρα:   
Πηνελόπη του Νικολάου Μπέη, 1913  #1447.

1234
Νικολός Χαζάπης του Ανδρέα, 1950  #332.

Παρέα 13 νεαρών στο Διαραχάκι


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ανδρέας Χαζάπης του Γιαννούλη, 1840

294

Χαρίκλεια (Καλυψώ) του Νικολάου Μαρή, 1844

295

Νικόλας Χαζάπης του Ανδρέα,

300

Ανδρέας Βαλμάς του Νικολάου, 1854

2358

Κατερνιώ του Αντωνίου Κυρτάτα, 1860

2359

Φραγκώ του Ανδρέα Βαλμά,

1446

Αντρίκος Χαζάπης του Νικολάου, 1907

329

Γεώργιος Μπέης του Θεοδώρου, 1836

4243

Αρετή, 1837

4245

Νικόλαος Μπέης του Γεωργίου, 1870

4030

Ανδρέας Σαρρής του Αντωνίου, 1847

3852

Ειρήνη του Δημητρίου Λογοθέτη, 1855

3850

Μαριώ του Ανδρέα Σαρρή, 1881

4028

Πηνελόπη του Νικολάου Μπέη, 1913

1447