Πατέρας:   
- Λαγόπουλος,  #2907.
Μητέρα:   
 Αννεζιώ του Δημητρίου Χαρχαρού, Πόλη  #2910.

1234
- Λαγόπουλος,  #2916.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

- Λαγόπουλος,

2907

Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1813

2646

Λασκαρώ του Δημητρίου Βροντίση, 1825

 

2645

Δημήτριος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1849

 

2903

Νικόλαος Βαλμάς του Μιχαήλ, 1825

2662

Ανεζιώ του Γιαννάκη Πολεμη, 1831

2663

Κατίγκω του Νικολάου Βαλμά, 1857

2906

Αννεζιώ του Δημητρίου Χαρχαρού,

 

2910