Next 
1234
Λεονάρδος Βολτής,  #4511.
1) Δημήτριος Βολτής του Λεονάρδου,
 #4512.
1) Λεονάρδος Βολτής του Δημητρίου, 1774
 #4514.
1) Δημήτριος Βολτής του Λεονάρδου,
 #4516.

σύζ.: Μαρία, 1803  #4517.

2) Ανδρέας Βολτής του Δημητρίου,
 #4515.
1) Αννέζα του Ανδρέα Βολτή, 1806
 #4527.

σύζ.: Μιχαήλ Χαζάπης (ή Κάλης) του Νικολάου, 1813  #4529.

2) Λεονάρδος Βολτής του Ανδρέα, 1808
 #4528.

σύζ.: Ανέζα, 1816  #4530.

σύζ.(χ.α.): Ανέζα, 1813  #4533.

2) Θεόδωρος Βολτής του Λεονάρδου,
 #4513.
1) Ανδρέας Βολτής του Θεοδώρου,
 #4534.

σύζ.: Μαλάμα, 1798  #4536.

1) Ειρήνη του Ανδρέα Βολτή, 1823
 #4537.

σύζ.: Αντώνιος Αμωράτης του Γεωργίου, 1807  #4540.

2) Αννέζα του Ανδρέα Βολτή, 1828
 #4538.

σύζ.(1848): Νικόλαος Αθανασίου του Ιωάννη, 1825 Αμολοχίτης  #4544.

3) Δημήτριος Βολτής του Ανδρέα, 1829
 #4286.

σύζ.(1850): Μοσκού του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1836  #4278.

4) Θεόδωρος Βολτής του Ανδρέα,
 #4539.

σύζ.: Φρατζέσκα,  #4550.

2) Λεονάρδος Βολτής του Θεοδώρου,
 #4535.
1) Μιχαήλ Βολτής του Λεονάρδου, 1846
 #4552.

σύζ.: Μαρία του Νικολάου Μπάλση,  #4553. Πατ. #4554.