Πατέρας:   
Δημήτριος Σύμπουρας του Ανδρέα, 1808  #2340.
Μητέρα:   
Μαργάτα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1818  #2341.

1234
Νικόλαος Σύμπουρας του Δημητρίου, 1857  #2345.

σύζ.: Αννεζιώ του Ιωάννη Πασχάλη, 1862 (Γιασουτέκνη)  #2354.

1) Ευαγγελία του Νικολάου Σύμπουρα,
 #2355.
2) Κωσταντής Σύμπουρας του Νικολάου,
 #2356.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Δημήτριος Σύμπουρας του Ανδρέα, 1808

2340

Μαργάτα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1818

2341