Πατέρας:   
Νικόλαος Καλαϊτζής του Γεωργίου και της Βασιλικής, 1923 από Βουρκωτή  #2062.
Μητέρα:   
 Φωτεινή του Θεοδοσίου Πασχάλη, 1926  #2058.

1234
Θεοδόσιος Καλαϊτζής του Νικολάου, 1960  #2064.

σύζ.: Νατάσα του Γρηγορίου Κάππου,  #5102.

1) Γρηγόριος του Θεοδοσίου Καλαϊτζή,
 #5103.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Καλαϊτζής του Γεωργίου και της Βασιλικής, 1923

2062

Δημήτριος Πασχάλης του Ιωάννη, 1846

 

1990

Φωτεινή (Φωτίκα) του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1853

1935

Θεοδόσιος Πασχάλης του Δημητρίου, 1884

 

2039

Πέτρος Χαζάπης του Γιαννάκη, 1861

2656

Ειρήνη του Δημητρίου Βαλμά, 1860

2653

Μαρία (Μαριώ) του Πέτρου Χαζάπη, 1885

 

2055

Φωτεινή του Θεοδοσίου Πασχάλη, 1926

 

2058