Πατέρας:   
Μιχαήλ Πολέμης του Παπαγιαννάκη, 1793  #1159.
Μητέρα:   
Μαρλια του Γ. Βροντίση,  #1164.

1234
Ιωάννης Πολέμης του Μιχαήλ, 1830 (+1889)  #1167.

σύζ.(1859 εις Απατούρια): Σμαράγδα του Ν. Νόβα, 1835 (Απατούρια)  #1170.

1) Μιχαήλ Πολέμης του Ιωάννη, 1867 (+1952)
 #1171.

σύζ.: Φρατζέσκα του Ζ. Γράφα, 1878  #1174.

1) Ιωάννης Πολέμης του Μιχαήλ, (+~1980) χ.α.
 #1175.
2) Ζαννής Πολέμης του Μιχαήλ, 1905 (+~1961)
 #1176.

σύζ.(χ.α.): Αμερικανίς,  #1180.

3) Σμαράγδα του Μιχαήλ Πολέμη,
 #1177.

σύζ.: Αλέξανδρος Βαλμάς,  #1181.

4) Νίκος Πολέμης του Μιχαήλ, (+~1942) χ.α.
 #1178.
5) Ειρήνη του Μιχαήλ Πολέμη,
 #1179.

σύζ.: Γεώργιος Μπέης,  #1182.

2) Μαρία του Ιωάννη Πολέμη, 1869
 #1172.

σύζ.(1898): Νικόλαος Τατάκης,  #1183.

3) Σταμάτης Πολέμης του Ιωάννη, 1871
 #1173.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

π. Λεονάρδος Πολέμης, (+~1808)

1

π. Γιαννάκης Πολέμης του παπα Λεονάρδου,

535

Μιχαήλ Πολέμης του Παπαγιαννάκη, 1793

1159

Μαρλια του Γ. Βροντίση,

1164