Πατέρας:   
 Κρισέγγιος Παλαιοκρασσάς του Λεώνη, 1932  #3332.
Μητέρα:   
Μαρία (Μαρίκα) του Αντωνίου Σκοπελίτη,  #3336.

1234
Λεώνης Παλαιοκρασσάς του Κρισεγγίου,  #3337.

σύζ.: Δέσποινα (Πέπη) Γιατσιμπαλή,  #3338.

1) Κατερίνα του Λεώνη Παλαιοκρασσά,
 #6209.
2) Άννα Μαρία του Λεώνη Παλαιοκρασσά,
 #6210.
3) Αλεξία του Λεώνη Παλαιοκρασσά,
 #6211.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1856

3298

Ειρήνη του Πέτρου Ζιώτη, 1863

3304

Λεώνης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1900

2624

Ζαμπετούλα Κρισεγγίου,

3331

Κρισέγγιος Παλαιοκρασσάς του Λεώνη, 1932

 

3332

Γιαννούλης Σκοπελίτης,

6097

Ειρήνη Λογοθέτου,

6198

Αντώνης Σκοπελίτης του Γιαννούλη,

6098

Ειρήνη Χαδούλη,

6099

Μαρία (Μαρίκα) του Αντωνίου Σκοπελίτη,

3336