Πατέρας:   
 Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου, 1933  #4189.
Μητέρα:   
 Μαρία του Δημητρίου Ζαννάκη, 1934  #4188.

1234
Λεονάρδος Μάγειρος του Αντωνίου, 1958  #2121.

σύζ.: Διαμάντη του Ανδρέα Ζιώτη, 1967  #2117.

1) Θεοδώρα του Λεονάρδου Μάγειρου,
 #2122.
2) Αντωνία του Λεονάρδου Μάγειρου,
 #2123.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου και της Φρατζέσκας, 1870 (+1930)

 

4406

Μαρία του Δημητρίου Πολίτου, 1885 (+1977)

 

4407

Λεονάρδος Μάγειρος του Αντωνίου, 1905

 

4408

Καλλιόπη του Παύλου Σωτηριάδη, 1906

4412

Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου, 1933

 

4189

Δημήτριος Ζαννάκης του Ιωάννη και της Μαρίας, 1908

4187

Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1866

4176

Ερηνιώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1858

4177

Μαρουλιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1911

4180

Μαρία του Δημητρίου Ζαννάκη, 1934

 

4188