Πατέρας:   
Ελευθέριος Φραγκούλης, 1943 από Ηράκλειον Κρήτης  #2303.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Χρήστου Σαρρή, 1948  #2301.

1234
Χριστίνα του Ελευθερίου Φραγκούλη, 1973  #1806.

σύζ.: Μιχάλης Λογοθέτης του Ευαγγέλου,  #1805.

1) Ειρήνη του Μιχάλη Λογοθέτη,
 #1807.
2) Ευάγγελος Λογοθέτης του Μιχάλη,
 #5393.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ελευθέριος Φραγκούλης, 1943

2303

Αντώνιος Σαρρής του Ανδρέα, 1882

3933

Διαμάντη του Βασιλείου Πέτσα, 1886

3936

Χρήστος Σαρρής του Αντωνίου, 1915

2300

Βασίλειος Κουρτέσης του Παναγιώτη, 1885

2219

Ειρήνη του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1892

2214

Μαρουλιώ του Βασιλείου Κουρτέση, 1920

2299

Ειρήνη του Χρήστου Σαρρή, 1948

2301