Πατέρας:   
Λεωνίδας Πολέμης του Δημητρίου, (+1985) ήλθε από την Ρουμανία.  #1283.
Μητέρα:   
Καλλιόπη του Λεωνίδα Λιβανού,  #1284.

1234
Μερόπη του Λεωνίδα Πολέμη,  #1285.

σύζ.: Ιάκωβος Στρατής του Μιχαήλ,  #1287.

1) Καλλιόπη του Ιακώβου Στρατή,
 #1288.
2) Φλώρα του Ιακώβου Στρατή,
 #1289.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Πολέμης του Νικολάου, 1851

1206

Μόσχα του Νικολάου Κουτσούκου, 1856

1238

Δημήτριος Πολέμης του Λεωνίδα, 1887

1244

Εύχαρις,

1281

Λεωνίδας Πολέμης του Δημητρίου, (+1985)

1283

Καλλιόπη του Λεωνίδα Λιβανού,

1284