1234
Αντρίκος Τζιώτης, από Λειβάδια  #6319.

σύζ.: Αννεζιώ Τζαβούρη, από το Υψηλού  #6320.

1) Δημήτριος Ζιώτης του Αντρίκου, Υψηλού
 #3997.

σύζ.: Ευανθία του Δημητρίου Σαρρή,  #3991.

1) Ασημίνα του Δημητρίου Ζιώτη, 1924
 #3998.

σύζ.: Δημήτρης Σγούρος, από Σύρο  #6295.

1) Ευανθία του Δημητρίου Σγούρου,
 #6296.

σύζ.: Περικλής Σκούφος, από Ραφήνα  #6298.

2) Άννα του Δημητρίου Σγούρου,
 #6297.

σύζ.: Χαβέλας,  #6299.

2) Αννα του Δημητρίου Ζιώτη, 1926
 #3999.

σύζ.: Λεωνίδας Ραΐσης,  #4000.

1) Ευανθία Ραΐση - Πιάγκου του Λεωνίδα,
 #6304.
2) Βασίλης Ραΐσης του Λεωνίδα,
 #6305.
2) Γιαννούλης Τζιώτης του Αντρίκου,
 #6322.

σύζ.: Αθηνούλα Κεράνη, από Υψηλού  #6321.

1) Αντρέας Τζιώτης του Γιαννούλη,
 #6324.

σύζ.: Φλώρα Πανταζή,  #6326.

1) Ανδρονίκη του Αντρέα Τζιώτη,
 #6328.
2) Ιωάννα του Αντρέα Τζιώτη,
 #6329.
2) Κατίνα Ζιώτη του Γιαννούλη,
 #6325.

σύζ.(χ.α.): Ιωάννης Βαλμάς, Αψηλιανός  #6327.

3) Χρυσή του Αντρίκου Τζιώτη,
 #6323.

σύζ.: Αλέξανδρος Τάττος του Κων/νου (από Άνδρο) και της Άννας,  #6330.

1) Άννα του Αλέξανδρου Τάττου,
 #6331.

σύζ.(χ.α.): Νίκος Αστέρης, από Άνδρο  #6333.

σύζ.(χ.α.): Γεώργιος Βασσάλος,  #6334.

2) Μαργαρίτα του Αλέξανδρου Τάττου,
 #6332.

σύζ.: Νικόλαος Σπυρόπουλος,  #6335.

1) 
 Δημήτριος Σπυρόπουλος του Νικολάου,
 #6336.

σύζ.: Μαρία Παπαδολιοπούλου,  #6338.

2) Χριστίνα Αλεξάνδρα του Νικολάου Σπυροπούλου, (+ )
 #6337.