Πατέρας:   
Μιχαήλ Πολέμης του Δημητρίου, 1861  #577.
Μητέρα:   
Διαμάντω Ψωμά,  #612.

1234
Δημήτριος Πολέμης του Μιχαήλ, (+προ του 1925)  #581.
1) 3 παιδιά του Δημητρίου,
 #582.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

π. Μιχαήλ Πολέμης του παπα Σταματέλου, 1775 (+1850)

538

Φραντζέσκα, 1778

877

Δημήτριος Πολέμης του παπα Μιχαήλ, 1821 (+1887)

 

547

Αντώνιος Λούκας (πρώην Μαρκουλής) του Γεωργίου,

3931

Χρουσουνιώ του Αντωνίου Λούκα,

904

Μιχαήλ Πολέμης του Δημητρίου, 1861

577

Διαμάντω Ψωμά,

612