Πατέρας:   
παπα Νικολός Αθανάσης, 1715  #5853.

1234
Στρατής Αθανάσης ή Καμπανάκης του παπα Νικολού,  #5726.

σύζ.: Μαρούσα,  #5846.

1) Σωφρόνιος Καμπανάκης του Ευστρατίου, π. 1760 (+π. 1846)
 #5847.
2) Νικολός Καμπανάκης του Ευστρατίου, (+1826/32)
 #5727.

σύζ.: Αννεζάκη του Αντ. Σπυρίδου,  #5834.

1) Ευστράτιος Καμπανάκης, 1811 (+1888) (Στρατάκης)
 #5707.

σύζ.: Ερηνιώ του Σταματίου Μπίστη, (+1843)  #5708.

1) Νικόλαος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1838
 #5709.
2) Σταματέλος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1840 κτηματίας
 #5710.

σύζ.: Ειρήνη, 1845  #5989.

3) Κωνσταντίνος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1843 (+1911)
 #5699.

σύζ.: Αννεζιώ του Ιωάννη Δελαγραμμάτικα, 1851  #5700.

2) Μαργέτα του Νικολού Καμπανάκη, 1808
 #5835.

σύζ.: Περράκης Δαπόντες του Ζ.,  #5840.

3) Μαρουσώ του Νικολού Καμπανάκη, (+προ 1947)
 #5836.

σύζ.: Νικ. Ανύσης του Μ.,  #5841.

1) Αννέζα του Νικ. Ανύση,
 #5842.
2) Μιχαήλος Ανύσιος του Νικ., 1838 (+1894)
 #5843.
4) Μαριγώ του Νικολού Καμπανάκη,
 #5837.

σύζ.: Ιωάννης Δάρας,  #5844.

5) Ζαφειρίτσα του Νικολού Καμπανάκη, 1815 (+π. 1870)
 #5838.

σύζ.: Νικ. Γουλανδρής του Δ.,  #5845.

6) Τριανταφυλλίτσα του Νικολού Καμπανάκη, 1826
 #5839.
3) Ασημίνα του Ευστρατίου Καμπανάκη, (+1820)
 #5718.

σύζ.: Νικόλαος Καΐρης του Τωμάζου, π.1760 (+1825)  #5717.

1) 
 Θεόφιλος Καΐρης του Νικολάου, 19/10/1784 (+13/1/1853)
 #5719.
2) Ευγένιος Καΐρης του Νικολάου, (+1843)
 #5723.
3) Ιωάσαφ Καΐρης του Νικολάου, (+1843)
 #5874.
4) Μαριγώ του Νικολάου Καΐρη, (+μ. 1865)
 #5722.
5) Λασκαρού του Νικολάου Καΐρη, π. 1795 (+1853)
 #5724.
6) Δημήτριος Καΐρης του Νικολάου, 1795 (+1861)
 #5721.

σύζ.: Ασημιώ Μπίστη του Μ., 1815 (+1890)  #5870.

1) Ευανθία του Δημητρίου Καΐρη, 1844 (+1919)
 #5871.
2) Νικόλαος Καΐρης του Δημητρίου, 1845 (+π. 1927)
 #5872.

σύζ.: Υπατία,  #5873.

3) Θεόφιλος Καΐρης του Δημητρίου, 1849 (+1920)
 #5706.

σύζ.: Καλλιόπη Νεγρεπόντε του Κ.,  #5869.

σύζ.: Σοφία του Κωνσταντίνου Καμπανάκη, 1881 (+1974)  #5705.

7) Ευανθία του Νικολάου Καΐρη, 2/8/1799 (+1866)
 #5720.
8) Σοφία του Νικολάου Καΐρη, (+π.1820)
 #5875.
4) Μοσχάκη του Ευστρατίου Καμπανάκη, (+μετά 1841)
 #5848.

σύζ.: Βασίλειος Ροΐδης,  #5851.

1) Γρηγόριος Ροΐδης του Βασιλείου, 1792 (+1841)
 #5852.
5) Μαρία του Ευστρατίου Καμπανάκη, 1808
 #5849.
6) Μαρούσα του Ευστρατίου Καμπανάκη, 1808
 #5850.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

παπα Νικολός Αθανάσης, 1715

5853