Πατέρας:   
Αλέξανδρος Κέτσης του Μιχαήλ, 1837  #3482.
Μητέρα:   
Δεσποινιώ του Μιχαήλ Σκανδάλη,  #4111.

1234
Αντώνης Κέτσης του Αλεξάνδρου, 1904 (+1989)  #4115.

σύζ.(1ος του Α.): Κλεοπάτρα του Γεωργίου Κανδύλη, από το Σαγκρί της Νάξου  #4122.

1) Αλέξανδρος Κέτσης του Αντώνη,
 #4123.

σύζ.(1970): Ευαγγέλια Τολιοπούλου, 1937 από την Εκκάρα Φθιώτιδας  #4126.

1) Κλεοπάτρα του Αλεξάνδρου Κέτση, 1971
 #4127.
2) Ιωάννα του Αλεξάνδρου Κέτση, 1975
 #4128.

σύζ.(2010): Ιωάννης Σπετσιώτης, 1972  #4129.

σύζ.(2ος του Α.): Αγγελική Καραβίτη,  #4124.

2) Δημήτριος Κέτσης του Αντώνη,
 #4125.

σύζ.: Αννα,  #4130.

1) Αγγελική του Δημητρίου Κέτση,
 #4131.
2) Αντωνία του Δημητρίου Κέτση,
 #4132.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Αλέξανδρος Κέτσης του Νικολάου, 1785 (+1865)

3163

Μαρία, 1798

3167

Μιχαήλ Κέτσης ή Λέκκας του Αλεξάνδρου, 1818

3117

Αντώνιος Χαλάς του Παπανικόλα,

3111

Αννέζα, 1803

3113

Ειρήνη του Αντωνίου Χαλά, 1822

3114

Αλέξανδρος Κέτσης του Μιχαήλ, 1837

3482

Δεσποινιώ του Μιχαήλ Σκανδάλη,

4111