Πατέρας:   
Κωσταντής Ρούσσος του Ιωάννη,  #389.
Μητέρα:   
Αλεξάνδρα, 1935  #5235.

1234
Δημήτρης Ρούσσος του Κωνσταντίνου,  #391.
1) Νικολέτα του Δημητρίου Ρούσσου,
 #1194.
2) Κωνσταντίνος Ρούσσος του Δημητρίου,
 #1195.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Ρούσσος του Γεωργίου,

1598

Πέτρος Στεφάνου του Αντωνίου, 1866

370

Ειρήνη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1872

371

Κατίνα του Πέτρου Στεφάνου,

377

Κωσταντής Ρούσσος του Ιωάννη,

389

Αλεξάνδρα, 1935

5235