Πατέρας:   
Ανδρέας Τιβέριος του Ιωάννη,  #3557.
Μητέρα:   
Μαρούλα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,  #3552.

1234
Μιχαήλ Τιβέριος του Ανδρέα,  #3560.

σύζ.: Θεοδοσία του Βασιλείου Στεφανίδου,  #3564.Μνήμη Δημητρίου Πολέμη, του Μιχάλη Τιβέριου

Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ανδρέας Τιβέριος του Ιωάννη,

3557

Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1854

2825

Διαμάντη (Μάντω) του Ανδρέα Κουτσούκου, 1853

2819

Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1882

3547

Νικόλαος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1838

 

3783

Μαρούλα του Μιχαήλ Χαζάπη, 1838

3795

Διαμάντη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1882

3551

Μαρούλα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,

3552