Πατέρας:   
Νικόλαος Κυρτάτας του Ιωάννη,  #3718.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Μιχαήλ Μαρή, 1822 (+1850)  #3720.

1234
Αννέζα του Νικολάου Κυρτάτα, 1839  #3180.

σύζ.(1862): Νικόλαος Κέτσης του Δημητρίου, 1831  #3175.

1) Δημήτριος Κέτσης του Νικολάου, 1862
 #3181.
2) Ειρήνη του Νικολάου Κέτση, 1865
 #3182.
3) Σοφία του Νικολάου Κέτση, 1868
 #3183.
4) Σπύρος Κέτσης του Νικολάου, 1871
 #3184.
5) Πάτροκλος Κέτσης του Νικολάου, 1878
 #3185.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου,

3714

Ιωάννης Κυρτάτας του Νικολάου, 1769 (+1839)

3715

Ανέζα, 1777 (+1835, 4 Ιουλίου)

3717

Νικόλαος Κυρτάτας του Ιωάννη,

3718

Μιχαήλ Μαρής του Νικολάου, 1776 (+1836, 23 Ιαν.)

4475

Ανέζα του Νικολάου Δουλμπέρη, 1775 (+1855)

4476

Ειρήνη του Μιχαήλ Μαρή, 1822 (+1850)

3720