Πατέρας:   
 Νικόλαος Ζιώτης του Δημητρίου, 1930  #2743.
Μητέρα:   
 Ευτυχία του Στεφάνου Γαλανού, 1934  #2745.

1234
Χρήστος Ζιώτης του Νικολάου, 1967  #2747.

σύζ.: Τζίνα Αγγούρη, 1970  #2866.

1) Ιωάννα του Χρήστου Ζιώτη,
 #1500.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Ζιώτης του Νικολάου, 1854

3892

Αγγελικώ του Δημητρίου Αξιώτη ή Ψαρρού, 1858

3895

Δημήτριος Ζιώτης του Μιχαήλ, 1895 (+ΒΠΠ)

 

2740

Νικόλαος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1865

2721

Ερηνιώ του Δημητρίου Γιαλούρη, 1871

2729

Φρατζέσκα του Νικολάου Φαλαγκά, 1899

2733

Νικόλαος Ζιώτης του Δημητρίου, 1930

 

2743

Στέφανος Γαλανός του Νικολάου και της Αικατερίνης, 1896

 

2810

Αντρείκος Χαρχαρός του Δημητρίου, 1862

2657

Ευτυχία του Δημητρίου Βαλμά, 1872

2654

Αννεζιώ του Αντρείκου Χαρχαρού, 1897

1388

Ευτυχία του Στεφάνου Γαλανού, 1934

 

2745