Πατέρας:   
Ιωάννης Κυρτάτας του Δημητρίου, 1922  #2549.
Μητέρα:   
Ντόρα Λαμπροπούλου,  #2556.

1234
Δημήτριος Κυρτάτας του Ιωάννη,  #2557.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Κυρτάτας του Δημητρίου, 1858

 

2536

Ανέζα ή Ανεζιώ του Νικολάου Μπουλμέτη, 1863

 

2542

Δημήτριος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1886 (+1948)

 

2543

Ευθαλία του Ιωάννη Ραπτάκη,

2547

Ιωάννης Κυρτάτας του Δημητρίου, 1922

2549

Ντόρα Λαμπροπούλου,

2556