Πατέρας:   
Πέτρος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1907  #3750.
Μητέρα:   
Μαρία του Ιωάννη Κυρτάτα, 1912 (Καρή)  #3749.

1234
Ελενίτσα (Νίτσα) του Πέτρου Κυρτάτα, 1937  #1888.

σύζ.: Σταμάτης Σύμπουρας του Μιχαήλ, 1928  #1887.

1) Μαρία του Σταμάτη Σύμπουρα,
 #1889.
2) Μιχαήλ Σύμπουρας του Σταμάτη,
 #1890.

Γιορτή στου Αντώνη Νικ. Μπεγλέρη


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Πέτρος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1848

4209

Μαριγώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1854

4214

Δημήτριος Κυρτάτας του Πέτρου, 1876

 

3402

Νικόλαος Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1841

2878

Φρατζέσκα του Σταματέλου Κυρτάτα, 1847

2871

Διαμάντη του Νικολάου Φαλαγκά,

3400

Πέτρος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1907

3750

Μιχαήλ Κυρτάτας του Νικολάου, 1837

1235

Αρετή του Νικολάου Πολέμη, 1844

1204

Ιωάννης Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1875

3712

Παναγιώτης Κουρτέσης του Πέτρου,

3686

Παρασκευούλα του Νικολάου Βροντίση, 1857

1578

Ελένη του Παναγιώτη Κουρτέση, 1883

3713

Μαρία του Ιωάννη Κυρτάτα, 1912

3749