Πατέρας:   
Γεράσιμος Πετρώνιος του π. Κίμωνα, 1929  #1470.
Μητέρα:   
 Ειρήνη του Δημητρίου Στεφάνου, 1929 (+2016)  #95.

1234
Δέσποινα του Γεράσιμου Πετρώνιου, 1957  #102.

σύζ.: Γιώργης Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1946  #167.

1) Ειρήνη Νεκταρία του Γεωργίου Γιαλούρη,
 #103.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γεράσιμος Πετρώνιος του π. Κίμωνα, 1929

1470

Γιάννης Στεφάνου,

347

Δημήτριος Στεφάνου του Γιάννη, 1880

 

90

Πέτρος Στεφάνου του Αντωνίου, 1866

370

Ειρήνη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1872

371

Μαρουλιώ του Πέτρου Στεφάνου, 1894

91

Ειρήνη του Δημητρίου Στεφάνου, 1929 (+2016)

 

95