Πατέρας:   
Κωνσταντίνος Ατζούτζουλας,  #6439.
Μητέρα:   
Ελένη του Αντωνίου Μπέη, 1956  #6438.

1234
Νικόλαος Ατζούτζουλας του Κωνσταντίνου, 1979  #6441.

σύζ.(2014): Μαρία Καπερόνη,  #6442.

1) Σύλια Ελένη του Νικολάου Ατζούτζουλα, 2015
 #6443.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Κωνσταντίνος Ατζούτζουλας,

6439

Ελένη του Αντωνίου Μπέη, 1956

6438