Πατέρας:   
Γεώργιος Κουρτέσης του Βασιλείου, 1937 (+ )  #3708.
Μητέρα:   
Βασιλική του Γιακουμή Σταμάτη, (+ )  #5224.

1234
Βασίλης Κουρτέσης του Γεωργίου, 1966  #5225.

σύζ.: Ευαγγελία (Έφη),  #5226.

1) Γεώργιος Κουρτέσης του Βασιλείου, 2012
 #5227.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Κουρτέσης του Πέτρου, 1856

 

3678

Μαρουλιώ του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1864

 

3668

Βασίλειος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1903

 

3692

Αχιλλέας Θεοδωράκης του Γεωργίου, 1851

 

3776

Αικατερίνη (Κατερνιώ) του Ιωάννη Εξαδακτύλου, 1868

 

3777

Μαρούλα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1906

 

3707

Γεώργιος Κουρτέσης του Βασιλείου, 1937

3708

Βασιλική του Γιακουμή Σταμάτη,

5224