Πατέρας:   
Δημήτριος Κυρτάτας του Αθανασίου και της Σοφίας, 1878 από Άρνη  #4966.
Μητέρα:   
Αναστασία του Σπύρου Πολίτη, 1883  #4967.

1234
Ιωάννα του Δημητρίου Κυρτάτα, 1921  #4970.

μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Θηλέων του χωριού


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Δημήτριος Κυρτάτας του Αθανασίου και της Σοφίας, 1878

4966

Αναστασία του Σπύρου Πολίτη, 1883

4967