Πατέρας:   
Αντώνης Κέτσης του Αλεξάνδρου, 1904 (+1989)  #4115.
Μητέρα:   
Κλεοπάτρα του Γεωργίου Κανδύλη, από το Σαγκρί της Νάξου  #4122.

1234
Αλέξανδρος Κέτσης του Αντώνη,  #4123.

σύζ.(1970): Ευαγγέλια Τολιοπούλου, 1937 από την Εκκάρα Φθιώτιδας  #4126.

1) Κλεοπάτρα του Αλεξάνδρου Κέτση, 1971
 #4127.
2) Ιωάννα του Αλεξάνδρου Κέτση, 1975
 #4128.

σύζ.(2010): Ιωάννης Σπετσιώτης, 1972  #4129.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Κέτσης ή Λέκκας του Αλεξάνδρου, 1818

3117

Ειρήνη του Αντωνίου Χαλά, 1822

3114

Αλέξανδρος Κέτσης του Μιχαήλ, 1837

3482

Δεσποινιώ του Μιχαήλ Σκανδάλη,

4111

Αντώνης Κέτσης του Αλεξάνδρου, 1904 (+1989)

4115

Κλεοπάτρα του Γεωργίου Κανδύλη,

4122