Πατέρας:   
Μιχαήλ Βροντίσης του Γιαννούλη,  #3283.
Μητέρα:   
Φρατζέσκα του Αντωνίου Λούκα,  #3285.

1234
Ιωάννης Βροντίσης του Μιχαήλ,  #3287.
1) Μαρία του Ιωάννη Βροντίση, 1879
 #3289.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Βροντίσης του Γιαννούλη,

3283

Αντώνιος Λούκας (πρώην Μαρκουλής) του Γεωργίου,

3931

Φρατζέσκα του Αντωνίου Λούκα,

3285