Πατέρας:   
Ευάγγελος Σύμπουρας του Δημητρίου, 1935  #1760.
Μητέρα:   
Ανδριάνα του Γεωργίου Μαλταμπέ, 1946  #1763.

1234
Δήμητρα του Ευαγγέλου Σύμπουρα, 1973  #1767.

σύζ.: Στυλιανός, από Χώρα  #5223.

1) Ιωάννης Στυλιανός,
 #5394.
2) Ανδριάνα του Στυλιανού,
 #5395.
3) Ευάγγελος Στυλιανός,
 #5396.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Σταμάτιος Σύμπουρας του Νικολάου, 1851

1461

Ερηνιώ του Γιαννάκη Χαζάπη, 1863

1457

Δημήτριος Σύμπουρας του Σταματίου, 1901

 

1340

Ιωάννης Πολέμης του Σταματίου, 1886

1335

Ασημίνα του Ανδρέα Σαρρή, 1886

1337

Ειρηνούλα του Ιωάννη Πολέμη, 1912

1338

Ευάγγελος Σύμπουρας του Δημητρίου, 1935

1760

Γεώργιος Μαλταμπές του Ιωάννη, 1909

2059

Θεοδόσιος Πασχάλης του Δημητρίου, 1884

 

2039

Μαρία (Μαριώ) του Πέτρου Χαζάπη, 1885

 

2055

Ειρήνη του Θεοδοσίου Πασχάλη, 1923

 

2056

Ανδριάνα του Γεωργίου Μαλταμπέ, 1946

1763