Πατέρας:   
Γεώργιος Σαμιωτάκης του Κωνσταντίνου, 1938  #2837.
Μητέρα:   
Κωνσταντίνα,  #5367.

1234
Πάτρα του Γεωργίου Σαμιωτάκη,  #5368.

σύζ.: Γιώργος Παπαδάκης,  #5370.

1) Ντίνα του Γιώργου και της Πάτρας,
 #5371.
2) Φωτεινή του Γιώργου και της Πάτρας,
 #5372.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Κωνσταντίνος Σαμιωτάκης του Γεωργίου και της Ολυμπίας, 1912

2836

Γεώργιος (Ζαβόψαρος) Φακής,

652

Ουρανία του Δημητρίου Μπέη,

651

Ειρήνη (Λουλού) του Γεωργίου Φακή, 1909

2831

Γεώργιος Σαμιωτάκης του Κωνσταντίνου, 1938

2837

Κωνσταντίνα,

5367